Att beskriva kvalitet i äppelmust

Under våren 2017 genomförde Svenska Must & Cider-producenter ett projekt som syftade till att öka kunskapen hos producenterna runt olika kvalitetsaspekter. Vi arbetade med sensorik samt hur man kan marknadsföra sin äppelmust genom storytelling och genom att beskriva kvalitet. Materialet som kom till som ett resultat av projektet finns samlat i nedan länkar.

Video

Titel: Om våra sinnen, om smak och doft samt praktisk övning.
Mikael Öhman, VD Gustibus Wine & Spirit Academy,
Titel: Sensorisk och kemisk beskrivning av äppelmust.
Kimmo Rumpunen, Centrum för inovativa drycker, SLU.
Titel: Hur kommunicerar jag kvalitet?
Föresläsning av Björn Ylipää, Storytelling by food.
Det första Must-SM 2017 ingick som en del i utbildningsprojektet. Nedan finns två videos med intervjuer och prisutdelning från det första Must-SM som gick av stapeln i Kivik.

Recept

Recept av Ulrika Brydling Recept av Tareq Taylor
Utbildningarna genomfördes med finansiering
från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.