Kontakt

Adress
Svenska Must- & Ciderproducenter, 
c/o Kiviks Musteri, Karakåsvägen 45,
277 35 Kivik
Medlems- och presskontakt
Elisabeth Knöppel
elisabeth.knoppel@eriksdal.nu
tfn mobil: 0705-77 22 02
Styrelse
Thomas Jensen, ordförande, Kiviks Musteri
Katarina Holmberg, vice ordförande, Norrtelje Musteri
Ledamöter
Mats Jakobsson, kassör
Kristina Levinsson, Kiviks Musteri
Elisabeth Knöppel, Rörumsro
Kimmo Rumpunen, SLU Alnarp
Jonas Rudenstam, Rudenstams Musteri
Johan Bergström, Begströms Lilla Musteri
Ulla Kylhede-Reuterdahl, Reuterdahls på Österlen
Martin Faiss, Granum Musteri
Suppleanter
Johanna Ryberg, Köpings Musteri
Carl Levinsson, Kiviks Musteri