Webbinarium

Svenska must- och ciderproducenter genomför årligen ett antal webbinarium runt frågor och ämnen som berör våra medlemmar. Syftet är att dela erfarenheter inom föreningen samt att kontinuerligt bidra med kunskapsutveckling inom branschen. Webbinariumen är endast tillgängliga för föreningens medlemmar och är vanligen kostnadsfria.

De webbinarium som är planerade listas nedan. De publiceras också på föreningens Facebooksida ”Svenska must- och ciderproducenter internt”.
Tema: Förpackningsproducentansvar.
Tid: november 2023
Ansvarig: Katarina Holmberg
Tema: Kvalitetsproblem i musttillverkning.
Tid: Början av 2024
Ansvarig: Katarina, Kimmo
Tema: Kvalitetsproblem i ciderproduktion.
Tid: Början av 2024
Ansvarig: Kimmo, Elisabeth
graduation-hatuserclock