Information
inkl. manual

Initiativtagare och ägare till varumärket ”Kulturmust”

Svenska Must- & Ciderproducenter är en ideell sammanslutning med uppgift att lyfta fram must- & cidernäringen som en livsmedelsnäring med djupa rötter i det svenska matkulturarvet och därigenom stärka dess profil i Sverige.

Varför en märkning?

Skapa incitament till att bevara gamla äppelsorter som odlas i Sverige
Skapa fler förutsättningar för Svenska Must- & Ciderproducenters medlemmar att marknadsföra svensk äppelmust

Kriterier för att få använda märkningen ”Kulturmust”

Beteckningen Kulturmust får endast användas för äppelmust tillverkad av frukt som odlats i Sverige.
Äppelsorterna som används för att tillverka Kulturmust ska ha en dokumenterad odlingshistoria i Sverige 50 år tillbaka i tiden.
Samtliga äppelsorter som ingår i den äppelmust som märks ”Kulturmust” ska anges på förpackningen. Är det en blandmust som ska märkas ”Kulturmust” måste samtliga äppelsorter ha en dokumenterad odlingshistoria minst 50 år tillbaka i tiden.
Beteckningen Kulturmust får endast användas på äppelmust som tillverkats av medlemmar anslutna till Svenska Must- & Ciderproducenter.
Godkända äppelsorter
I dagsläget ca 330 sorter. Här har du några av dom...
Denna info plus Grafisk Manual i pdf