Utbildning i ciderproduktion

Allt fler är intresserade av att tillverka cider kommersiellt, men det saknas tradition och därför också tillräcklig kunskap för att tillverka cider av hög kvalitet.
Svenska Must- och Ciderproducenter har nu tagit initiativet att utveckla kunskapsmaterial, i form av faktablad, samt en kurs i ciderproduktion anpassade för nordiska förhållanden. Materialet till kursen har tagits fram av Kimmo Rumpunen, SLU samt ciderexpert Francois Jan Raimbaud från Normandie. 
Här nedan finner du info till inbjudan till  kurs i ciderproduktion både på svenska och engelska:
OBS! Kursen är fulltecknad
Projektet ”Östra Skåne – ett nav för svensk ciderproduktion” är finansierat av Sydöstra Skåne, Leader Skånes ESS samt Sveriges Lantbruksuniversitet.

Nedan hittar du länkar till projektet.

https://www.leadersydostraskane.se
https://www.skanesess.se/

Kontakt:

Projektledare - Elisabeth Knöppel
elisabeth.knoppel@eriksdal.nu
0705-772202
Utbildningarna genomförs med finansiering
från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.