Utbildning i ciderproduktion

Allt fler är intresserade av att tillverka cider kommersiellt, men det saknas tradition och därför också tillräcklig kunskap för att tillverka cider av hög kvalitet.

Svenska Must- och Ciderproducenter har nu tagit initiativet att utveckla kunskapsmaterial, i form av faktablad, samt en kurs i ciderproduktion anpassade för nordiska förhållanden. Materialet till kursen tas fram av Kimmo Rumpunen, SLU samt ciderexpert Francois Jan Raimbaud från Normandie.

Den första Ciderproduktionskursen kommer att genomföras i augusti 2024. Så snart anmälan till kursen är öppen publiceras det här. Kursen genomförs på engelska.

Projektet ”Östra Skåne – ett nav för svensk ciderproduktion” är finansierat av Sydöstra Skåne, Leader Skånes ESS samt Sveriges Lantbruksuniversitet.

Nedan hittar du länkar till projektet.
https://www.leadersydostraskane.se
https://www.skanesess.se/

Kontakt:

Projektledare - Elisabeth Knöppel
elisabeth.knoppel@eriksdal.nu
0705-772202
Utbildningarna genomförs med finansiering
från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.